UHM_logo_vaaka_RGB.png

Uudenmaan Huoneistomarkkinat Oy:n digitaalinen asunto- ja kiinteistökauppa

Välitysjärjestelmämme mahdollistaa sekä asunto-osakekauppojen että kiinteistökauppojen tekemisen kokonaan digitaalisena.

Käytössämme on DIAS-kaupankäyntijärjestelmä, jossa asunto- ja kiinteistökaupan kaikki osapuolet: myyjät, ostajat, kiinteistönvälittäjät ja pankit toimivat digitaalisesti. DIAS-järjestelmän avulla voimme hoitaa asunto- ja kiinteistökaupat ilman pankin konttorissa järjestettävää kaupantekotilaisuutta. DIAS-kaupassa myyjä ja ostaja allekirjoittavat kauppakirjan sähköisesti verkkopankkitunnuksilla, vaikka omalta kotisohvalta tai lomamatkalta käsin.

Digitaalinen asuntokauppa ei siis ole sidottua aikaan eikä paikkaan. DIAS-kauppa on paitsi vaivatonta, myös nopeaa ja turvallista, sillä se mahdollistaa kauppaan liittyvien tietojen, maksujen sekä panttien siirtymisen turvallisesti oikeille tahoille. Lisäksi kaikista DIAS-kaupan vaiheista jää aukoton digitaalinen jälki.

DIAS-asuntokauppa — Näin se toimii

Kun ostotarjous on hyväksytty ja kaupan ehdoista on sovittu, käymme kauppakirjan läpi etukäteen ostajan ja myyjän kanssa.

Käynnistämme DIAS-kaupan lähettämällä kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet pankkien käsiteltäväksi välitysjärjestelmämme kautta.

Myyjän ja ostajan pankit tarkastavat kaupan edellytykset omasta näkökulmastaan. Pankkien valmistelun yhteydessä ostaja ja myyjä sopivat rahoitukseen ja maksuihin liittyvistä asioista oman pankkinsa kanssa.

Käynnistämme allekirjoitusvaiheen, jolloin ostaja ja myyjä saavat kutsun allekirjoittamaan kaupan digitaalisesti.

Ostaja ja myyjä kirjautuvat DIAS-järjestelmään verkkopankkitunnuksillaan, allekirjoittavat kauppakirjan ja antavat tarvittavat valtuudet pankeille maksujen ja siirtomerkintöjen hoitamiseksi.

Ostajan ja myyjän pankit hoitavat kaupan velvoitteet, mukaan lukien välityspalkkion ja varainsiirtoveron maksamisen sekä osakekirjan siirron.

Hoidamme varainsiirtoveroilmoituksen ostajan puolesta verohallinnolle sekä lähetämme DIAS-kaupan dokumentit isännöitsijälle.

Ostajana sinun tarvitsee vain sopia rahoituksesta pankkisi kanssa sekä allekirjoittaa DIAS-kauppa.

Myyjänä sinun tarvitsee vain sopia asunnon myymisestä pankkisi kanssa sekä allekirjoittaa DIAS-kauppa. Me hoidamme loput puolestasi!

Kysy mahdollisuudesta tehdä asuntosi kauppa digitaalisesti. Välittäjämme kertovat mielellään lisää DIAS-kaupasta.

DIAS-kiinteistökauppa — Näin se toimii

Kun sopiva mökki tai omakotitalo on löytynyt ja kaupan yksityiskohdat on saatu sovittua, aloitamme kaupanteon valmistelun lähettämällä kauppakirjaluonnoksen ostajalle ja myyjälle hyväksyttäväksi.

Seuraavaksi lähetämme kaupan pankkien valmisteluun.

Pankkien valmistelun aikana ostaja sopii pankkinsa kanssa kaikki rahoitukseen liittyvät asiat ja allekirjoittaa asiakirjat lainaan ja vakuuksiin liittyen.

Myyjä puolestaan sopii oman pankkinsa kanssa rahaliikenteeseen liittyvät asiat kuntoon.

Kun kaikki tarvittava on sovittu, pankit kuittaavat osuutensa tehdyksi. Valmisteluun on varattu aikaa viisi pankkipäivää, jonka puitteissa pyritään saamaan kauppa valmiiksi allekirjoituksia varten.

Allekirjoitusvaihe on DIAS-kiinteistökaupassa kaksiosainen

Kun pankit ovat kuitanneet valmistelut tehdyksi, käynnistämme allekirjoitusvaiheen. Allekirjoituksia on DIAS-kiinteistökaupassa kaksi: ensin valtuutukset pankeille DIASin allekirjoituspalvelussa ja sen jälkeen itse kauppakirjan allekirjoittaminen Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannan palvelussa. Molemmissa palveluissa allekirjoitukset hoituvat kätevästi pankkitunnuksin.

Kun kauppakirja on allekirjoitettu, pankit hoitavat maksut allekirjoitusvaiheessa annetuin valtuutuksin. Ensin ostajan pankki maksaa kauppahinnan ja mahdollisen varainsiirtoveron. Tämän jälkeen myyjän pankki maksaa myyjälle ja hoitaa mahdollisen välityspalkkion maksun.

Sitten pankit hoitavat panttikirjojen siirrot keskenään kauppakirjalla sovitun mukaisesti. Näin ollen ostajana sinun tehtäväksesi jää allekirjoitusten jälkeen enää vain varainsiirtoveroilmoituksen täyttäminen.

Viimeistelyvaiheessa ostaja tekee varainsiirtoveroilmoituksen.

Varainsiirtoveroilmoitus on vaatimuksena lainhuudon saamiselle, ja ilmoitus tehdään OmaVerossa kaikissa kiinteistökaupoissa, vaikka kyseessä olisi omakotitalon kauppa ja ostajana ensiasunnon ostaja. Tieto varainsiirtoveroilmoituksesta ja veron maksusta menee Verohallinnolta automaattisesti Maanmittauslaitokselle, joka voi ratkaista lainhuudon eli rekisteröidä kiinteistön omistusoikeuden.

Ostajana DIAS-kiinteistökaupassa sinun tarvitsee siis vain sopia rahoituksesta pankkisi kanssa, allekirjoittaa valtuutukset ja kauppakirja sekä täyttää varainsiirtoveroilmoitus.

Myyjänä riittää, että sovit kiinteistön myymisestä pankkisi kanssa ja allekirjoitat valtuutukset sekä kauppakirjan. Me hoidamme loput!

Ota yhteyttä